Leidingbevende
Hij is leidinggevende
Zelf voor zijn chef zeer bevende
Naar promotie strevende
Trapt hij hard naar omlaag

Elke morgen komt hij weer
Als eerste op de zaak
Na de stress van druk verkeer
Is het meteen weer raak

Want de targets zijn opnieuw
Ook gister niet gehaald
Denkt hij soms dat het bedrijf
Voor falen hem betaalt ?

Hij is leidinggevende
Voor de directie bevende
Naar hun waardering strevende
Met pijn in hart en maag

Hij roept zijn team weer bij elkaar
En detailleert dan elk bezwaar
Smalend hoort men zijn misbaar
En denkt: Straks is de koffie klaar

Hij is leidinggevende
Met zweet aan handen klevende
Hoe lang is hij nog levende ?
Dat is nog maar de vraag

© René Vis