Je Weet Toch Hoe Ze Is

Overal ter wereld komt zij voor
Men vreest haar lichtgeraaktheid dieper
dan een afspraak met de tandartsboor

Want komen wereldwijd families bij elkaar
dan maakt zij om een kleinigheid
weer levensgroot bezwaar

Al eeuwen lang in alle landen
laat zij familievrede stranden
Waarbij, zo u begrijpen zult
zij nimmer gelooft in eigen schuld

Hebben families iets te vieren
zou haar afwezigheid plezieren
Want komt zij wel, dan gaat het mis

Maar ach, je weet toch hoe ze is

© René Vis