Smaragd

Mijn opa had een dekenkist
hier mee naar toe gebracht
bij terugkeer uit dat verre land
de gordel van smaragd

Jouw ouders zijn geëmigreerd
vanuit dat mooie land
hoewel jij hier ter wereld kwam
is er nog steeds die band

Ofschoon ik hier geboren ben
puur Hollands fabrikaat
had ik voor jou die binding al
iets dat mij nooit verlaat

Wanneer ik in jouw ogen kijk
en jij vol liefde lacht
dan overtref je telkens weer
de schoonheid van smaragd

© René Vis